Vores kvæg

Vores Galloway

Vores besætning er for tiden:

1 Tyr

4 Køer

2 Kvier

2 Stude

1 Kalv

Dyr til salg

1 Kvie

1 Ko med forventet kælvning 1/8

Salg af kød

Vi forventer at slagte igen i december 2022.

De to stude sælget i 1/4 pistoludskæringer til 95 kr/kg